siginak-havalandirma-santralleri̇

Sığınak Havalandırma Sistemleri Nedir?

Sığınak santralleri 3194 sayılı kanun ile imar yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre bu santrallerin sahip olması gereken özel şartları vardır. Nükleer silahlarla , biyolojik ve kimyevi silahlara , doğal felaketlerden insanların yaşamasını korumak için inşa edilen yerlerdir.

Malzeme ve mekanik teçhizat kullanılacakları amaca uygun, tanınmış bir imalatçının en iyi kalite üretimlerinden olmalıdır.

Kayışlar kasnaklar, zincirler, dişliler, kavramalar, anahtarlar, çıkık tespit cıvataları ve diğer döner elemanlar, yakınına gelecek personelin korunması için tamamen kapatılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Malzeme ve teçhizat Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) kalite belgelerine sahip olacak ve ilgili yayınlara ve aşağıdaki paragraflarda verilen hususlara uygun olmalıdır.

Sığınak Havalandırma Sistemi Nereler İçin Uygundur?

Hijyenik mahaller dışında kullanılacak hasta odaları, poliklinikler, idari bürolar, koridorlar, wc, banyolar, mutfak, çamaşırhane, depolar, siginak-havalandirma-santralleri̇sığınak, laboratuvarlar ve havalandırılması gereken diğer mahallerle ilgili, havalandırma, klima, havalandırma sistemleri ve bu sistemlere ait santralları, aspiratörler, hava kanalı, kanal izolasyonu ve menfez anemostad teçhizat ve kanal sisteminin düzeni; bunlar için ayrılan yerlere tam uyacak ve iç kısımlara müdahale ve bakım işlemlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ulaşıma yeterli açıklılar bırakarak tesis edileceklerdir.

Kullanılacak malzeme, alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerin uygun seçilmiş olacaklardır.

Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel bir birine uygun olmayan malzemeler izole edilecektir.

Hareketli cihazlar ile kaide arasında titreşim yutucular bulunacaktır.Her hücre en az bir kontrol kapısı ihtiva edecektir. Kapıların üzerinde pirinç menteşeler emniyet zincirleri ve kilit düzenleri olacaktır. Kapıların iç kısmında herhangi bir çıkıntı bulunmayacak ve kapılar sızdırmaz olacaktır.Hücrelerin bir birine bağlantısı hücre içinden paslanmaz çelik civatalar ile yapılacak aynı şekilde panellerin çerçevelere bağlantıları da paslanmaz çelik civatalar vasıtası ile olacaktır.

Komple klima santralleri altında daldırma galvanizli çelik profillerden yapılmış en az 100 mm yüksekliğinde ve yeterli travers bağlantıları ile kuvvetlendirilmiş olan bir şasi bulunacak ve santral gövdesi şasiye tüm çevrede vidalanacaktır.Şasi aynı zamanda yere kolaylıkla monte edilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Açıkta kurulacak klima santrallerinde tüm santral hücreleri ve bakım kapakları tamamiyle havaya, fırtınaya ve yağmura karşı sızdırmaz şekilde özel imal edilecek (waterproof) olacak ve durum imalatçı firma tarafından garanti edilecektir.

Klima santrallerinin açık havada iklim şartlarından korunması için santral hücrelerinin üzerinde yek pare, ultra viole güneş ışınlarından zarar görmeyecek özel plastik folyo kaplanmış, galvanizli sacdan imal edilmiş bir çatı elemanı bulunacaktır.Çatı elemanı gövde modüllerinden dışarı taşan saçaklar oluşturacak şekilde tertiplenecek ve yağmur suyunun modül gövdelerine temas etmeden dreyn edilebilmesi için özel oluk tertibatı bulunacaktır.

Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır.

Motorlar, pislik ayırıcılar, filtreler, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler, nemlendiriciler, debi kontrol cihazları vb. cihaz ve aksesuarlar tamir, bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşım tedbirleri alınmış olacaktır.

Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirtileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılmaz yerlerde iseler uygun uzatma parçaları ile kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri ve yağlanmaları temin edilmiş olacaklardır.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemi; insan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve / veya üretimin zorunlu kıldığı termik, hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek , çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde, standartlara uygun olarak tesis edilecektir.