Proje Açıklaması

Toz ve tane yapılı dökme malzemelerin transfer, yükleme, boşaltma gibi işlemlerinde akış kontrol klepeleri ve yönlendirme vanalarından faydalanılmaktadır. Üretim hatlarında aktarımı yapılan kuru hammaddenin akışının kesilmesi, akış hızının ayarlanması, farklı hatlara yönlendirilmesi gibi işlemler için çeşitli özelliklerde vana ve klepe alternatifleri bulunmaktadır. Pnömatik transfer ve yer çekimi ile boşaltma uygulamalarının yanı sıra, uygulama gerekliliklerine göre özel vana ve klepe tasarımları yapılmaktadır. Aktarımı yapılan malzemenin kimyasal özellikleri, aşındırıcılığı, tanecik yapısı, ortam sıcaklığı gibi değişkenler vana tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Silo dolum flap tipi yönlendirme vanası pantolon klape,El kontrol toz boşaltma pantolon klepe yönlendirme vanası.

Akış Yönlendirme

Kendi ağırlığı, dolayısıyla yerçekimi ile akan toz ve granül malzemeler 2 veya daha fazla noktaya yönlendirilebilmektedir. Birden fazla noktadan akan malzemeler benzer yöntemle birleştirilerek tek bir akış hattına gönderilmektedir.