otopark-havalandirmasiOtopark havalandırmasının amacı, otoparkın günlük normal kullanımı süresince,karbonmonoksit başta olmak üzere,motorlarda yanma sonucu ortaya çıkan egzoz gazlarını dışarı atmak ve bir yangın durumunda dumanı tahliye etmektir. Açık olarak kabul edilen otoparklarda havalandırma ve duman tahliye sistemlerine ihtiyaç duyulmaz. Bir otoparkın açık veya kapalı olduğu ise dışarıya olan açıklık alanına göre belirlenir. Kriter olarak bazı yönetmeliklerde açıklığın dış duvar alanına oranı esas alınırken, bazı yönetmeliklerde açıklığın döşeme alanına oranı esas alınmaktadır.

NFPA 88A standardında, toplam duvar alanının, her düzeyde atmosfere açık kısmı %20’den az olmayan ve yapının en az iki tarafında açıklık bulunan park yerleri açık otopark olarak tarif edilmektedir. Açık olarak kabul edilen otoparkların en az iki cephesinde açıklık olması ve açıklık uzunluğunun toplam çevre uzunluğuna oranının en az 0.40 olması gerekmektedir.

İngiltere yönetmeliklerine (Document B) göre bir otopark katının açık otopark olarak kabul edilebilmesi için taban alanının en az 1/20’sinin açık olması ve bunun en az yarısı karşılıklı iki kenarda bulunmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre ise otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının %5’inden fazla olması, dışarıya olan açıklıkların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından fazla olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması halinde,söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilave her kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekmektedir.