dogal-havalandirma

Doğal havalandırma nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, kapı, pencere tavan arası, duvarlardaki çatlaklar ve kırıklardan da pekala işyerine nüfuz edebilen hava anlamına gelmektedir.Ancak şimdiye kadar bahsettiğimiz genel ve/veya lokal havalandırma tesisatı olmayan işyerlerinde çok fazla güvenemeyeceğimiz bir havalandırma çeşididir.

Özellikle yapı malzemelerinin petrokimya ağırlıklı olmaları nedeniyle kapalı ortamda çevrilmesi gereken hava miktarının yeterli seviyelerde olmadığı anlaşılmaktadır. Yani kapalı alanda saatte 3 ya da 4 kere çevrilmesi gereken havanın plastik (pvc, termoset plastik vb.) yapı malzemelerin kaim olduğu işyerlerinde bu çevrim katsayılarına erişilememesi neticesinde kişi başı düşen temiz hava ihtiyacının azaldığı görülmektedir. Bu tip durumlarda mümkün olduğunca kapı ve pencerelerin açılıp işyeri ortamının havalandırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; Havalandırma tesisatının özellikle teknik personelce tasarlanıp işyerlerinde montajının yapılıp çalışmaya hazır vaziyette tesis edilmesi gerekmektedir. Elbette ki bu projelendirmenin TS 3419 standardında düzenlenmiş kurallara uygun olarak projelendirilmesi önemlidir.İşyerlerinde çalışan personelin temiz hava ihtiyacının karşılanması,istenilen çevrim katsayısını sağlamayan yerler için fazlasıyla önem teşkil etmektedir,zira kapalı alanlarda yapılan ameliyenin içeriğine göre olması gereken yeter şart temiz hava miktarını belirten tablolara bakıldığında, kişi başı düşen temiz hava miktarı hakkında fikir sahibi olunabilinir.Kirli, artık havanında işyerinden uzaklaştırılması da çalışanların sağlığı için önem taşımaktadır.