dogal-havalandirma

Doğal havalandırma nedir?

 • Adından da anlaşılacağı gibi, kapı, pencere tavan arası, duvarlardaki çatlaklar ve kırıklardan da pekala iş yerine nüfuz edebilen hava anlamına gelmektedir.Ancak şimdiye kadar bahsettiğimiz genel ve/veya lokal havalandırma tesisatı olmayan iş yerlerinde çok fazla güvenemeyeceğimiz bir havalandırma çeşididir.
 • Özellikle yapı malzemelerinin termokimya ağırlıklı olmaları nedeniyle kapalı ortamda çevrilmesi gereken hava miktarının yeterli seviyelerde olmadığı anlaşılmaktadır. Yani kapalı alanda saatte 3 ya da 4 kere çevrilmesi gereken havanın plastik (pvc, termos et plastik vb.) yapı malzemelerin kaim olduğu iş yerlerinde bu çevrim katsayılarına erişilememesi neticesinde kişi başı düşen temiz hava ihtiyacının azaldığı görülmektedir. Bu tip durumlarda mümkün olduğunca kapı ve pencerelerin açılıp iş yeri ortamının havalandırılması gerekmektedir.Sonuç olarak; Havalandırma tesisatının özellikle teknik personelce tasarlanıp iş yerlerinde montajının yapılıp çalışmaya hazır vaziyette tesis edilmesi gerekmektedir. Elbette ki bu projelendirmenin TS  3419 standardında düzenlenmiş kurallara uygun olarak projelendirilmesi önemlidir. İş yerlerinde çalışan personelin temiz hava ihtiyacının karşılanması,istenilen çevrim katsayısını sağlamayan yerler için fazlasıyla önem teşkil etmektedir,zira kapalı alanlarda yapılan ameliyenin içeriğine göre olması gereken yeter şart temiz hava miktarını belirten tablolara bakıldığında, kişi başı düşen temiz hava miktarı hakkında fikir sahibi olunabilinir.Kirli, artık havanında iş yerinden uzaklaştırılması da çalışanların sağlığı için önem taşımaktadır.
 • İyi monte edilmiş ve bakımı yapılmışsa, doğal bir havalandırma sisteminin mekanik havalandırma sistemlerine kıyasla birkaç avantajı vardır.
 • Doğal havalandırma, doğal kuvvetlerin ve büyük açıklıkların kullanımı nedeniyle genellikle daha ekonomik bir yüksek havalandırma hızı sağlayabilir.
 • Doğal havalandırma, özellikle ısıtma gerekli değilse, daha enerji verimli olabilir.
 • İyi tasarlanmış doğal havalandırma, daha yüksek gün ışığı seviyelerine erişmek için kullanılabilir.
 • Teknoloji açısından bakıldığında, doğal havalandırma, basit doğal havalandırma sistemleri ve ileri teknoloji doğal havalandırma sistemleri olarak sınıflandırılabilir. Sonuncusu bilgisayar kontrollüdür ve mekanik havalandırma sistemleri (örneğin hibrit veya karma mod sistemleri) tarafından desteklenebilir. Yüksek teknoloji ürünü doğal havalandırma, mekanik havalandırma sistemleriyle aynı sınırlamalara sahip olabilir; bununla birlikte, hem mekanik hem de doğal havalandırma sistemlerinin avantajlarına da sahiptir.
 • Düzgün tasarlanırsa, doğal havalandırma, özellikle hibrid (karma mod) havalandırma ilkesini kullanan mekanik bir sistemle birleştirildiğinde güvenilir olabilir, ancak bu modern doğal havalandırma sistemlerinin bazıları, mekanik sistemlere göre inşa edilmesi ve tasarlanması daha pahalı olabilir.
 • Genel olarak, doğal havalandırmanın avantajı, çok basit bir sistemle düşük maliyetle çok yüksek bir hava değişim hızı sağlama kabiliyetidir. Hava değişim hızı önemli ölçüde değişebilse de, modern doğal havalandırma sistemli binalar (uygun şekilde tasarlanan ve işletilen), doğal kuvvetlerle çok yüksek hava değişim oranları sağlayabilir ve bu da minimum havalandırma gereksinimlerini büyük ölçüde aşabilir.
 • Doğal bir havalandırma sisteminin bir takım dezavantajları vardır.
 • Doğal havalandırma değişkendir ve iç ortama göre dış iklim koşullarına bağlıdır. Hava akış hızını üreten iki itici güç (yani rüzgar ve sıcaklık farkı) stokastik olarak değişir. Doğal havalandırmanın kontrol edilmesi zor olabilir, hava akışı bazı yerlerde rahatsız edici derecede yüksek ve bazılarında durgun olabilir. Bazı olumsuz iklim koşullarında düşük hava değişim oranına sahip olma olasılığı vardır.
 • İyi bir negatif basınç yokluğundan dolayı hava akış yönünü kontrol etmede zorluk olabilir; koridorların ve bitişik odaların kirlenmesi bu nedenle bir risktir.
 • Doğal havalandırma, partikül filtrelerinin kullanılmasını engeller. İklim, güvenlik ve kültürel kriterler, pencerelerin ve menfezlerin kapalı kalmasını; Bu durumlarda, havalandırma oranları çok daha düşük olabilir.
 • Doğal havalandırma sadece doğal kuvvetler mevcut olduğunda çalışır; Yüksek bir havalandırma hızı gerektiğinde, doğal kuvvetlerin mevcudiyeti için gereklilik de aynı şekilde yüksektir.
 • Doğal havalandırma sistemleri genellikle beklendiği gibi çalışmaz ve normal çalışma, pencereler veya kapılar açılmayan, ekipman arızası (eğer yüksek teknolojili bir sistem ise), yardımcı servis kesintisi (eğer yüksek teknik sistem), kötü tasarım, kötü bakım veya yanlış yönetim.
 • Basit doğal havalandırma sistemlerinin bakım maliyeti çok düşük olsa da, doğal bir havalandırma sistemi uygun bir şekilde monte edilemiyorsa veya fon sıkıntısı nedeniyle sürdürülemiyorsa, performansı tehlikeye girebilir ve havadan kaynaklanan patojenlerin bulaşma riskinde bir artışa neden olabilir .
 • Bu zorluklar, örneğin daha iyi bir tasarım veya hibrit (karma mod) havalandırma kullanılarak aşılabilir. Gürültü, hava kirliliği, böcek vektörleri ve güvenlik gibi diğer olası dezavantajların da dikkate alınması gerekir. Bu sorunlardan dolayı, doğal havalandırma sistemleri, enfeksiyon kontrolünde önemli bir araç olmak yerine, bulaşıcı hastalıkların sağlık kurumlarında yayılmasına neden olabilir.