lokal-havalandirmaKaynağın yakınında, kirleticiyi yakalama yoluyla hava kirleticilerini kontrol etmek için kullanılır. Toksik kirletici, isçinin nefes bölgesine ulaşmadan önce kontrol edildiğinden lokal sistem çok daha etkili bir yoldur.

Hava kanalları, hava temizleyicileri, fan ve bacadan oluşurlar. Mobilize olan akrobat kollu olan lokal havalandırma tesisatları da iş yerlerinde yaygın bir kullanım alanına kavuşmuşlardır.

(Genel havalandırmanın yetersiz kaldığı özel bazı işlerde/ tezgahlarda yerel egsoz sağlamak amacıyla yapılır.)

Genel Havalandırma Sistemi

Sistem, genellikle duvara veya bir odaya ya da binanın çatısına yerleştirilmiş geniş egzoz fanları içerir.

Genel havalandırma, iş yerlerinde ortaya çıkan kirleticileri, bütün iş yerinin havalandırılması yoluyla kontrol eder. Genel havalandırma kullanımı, iş yerinde bir dereceye kadar kirleticileri dağıtabilmekte fakat bu esnada kirlenme kaynağından uzak kişileri de olumsuz etkileyebilmektedir.

Genel havalandırma ile kirletici kontrolü yapılırken; kirletici konsantrasyonunun çok yüksek olmaması ve toksitliğin az olması hususlarına dikkat edilmelidir.

Diğer taraftan, yüksek dozdaki  kimyasal maddelerin kontrolünde genel havalandırma kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Lokal  Havalandırma Sistemi

Lokal ( ya da lokal egsoz) havalandırma sistemi, iş yeri ortamına kirletici yayılmasına neden olan genel havalandırmanın aksine hava kirleticilerini kaynağın yakınında yakalama yoluyla kontrol etmek için kullanılır. Toksit kirletici, işçinin  solunum bölgesine ulaşmadan önce kontrol edildiğinden lokal sistem çok daha etkili bir yoldur.

Genellikle,hava kirleticinin ciddi sağlık riski oluşturması,

Büyük miktarlarda toz veya duman üretilmesi,

Soğuk havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endişesinin olması,

Emisyon kaynaklarının az olması,emisyon kaynaklarının işçilerin nefes alma bölgesi yakınında bulunması durumlarında tercih edilir.