Kapalı Yüzme Havuzları İçin Havalandırma Sistemleri

Kapalı yüzme havuzlarında havalandırma sistemi; sadece havalandırma amaçlı değildir. Havuzdan buharlaşan su buharlarının tahliyesi, mekândaki insanların ihtiyacı olan taze hava debisinin karşılanması, soğuk yüzeylerde oluşabilecek yoğuşmanın önlenmesi ve kapalı havuz mahallinin ısıtma ihtiyacının % 60-80 oranındaki kısmının karşılanması, geriye kalan ısıtma yükünün % 40-20 bölümünün ise yerden ısıtma ile karşılanmasıdır.

olimpik-havuz-havalandirmasiKapalı havuzlarda havuz suyu sıcaklığı 24 – 28 °C, ortam sıcaklığı havuz suyu sıcaklığından daima 2-3 °C yüksek, 30 °C bağıl nem ise % 50-60 mertebesinde olmalıdır. Yüzme havuzlarında genellikle büyük ve yere kadar uzanan pencereler kullanılmaktadır. Mahalde en iyi konfor, nem alma özelliğine sahip santralden üflenen sıcak ve kuru havanın cam altlarından yerden yukarıya doğru üflenmesi ile sağlanır. Bu sayede hem sıcak havanın yere indirilmesi problemi ortadan kalkar hem de cam altlarından üflendiği için camlardaki yoğuşma engellenmiş, ısı perdesi sağlanmış olur. Üfleme hızı 3 m/s mertebelerindedir. Bu amaçla lineer tip menfezler kullanılır. Genel uygulamada menfezler alt kat tabanından geçen ana kanaldan beslenir. Eğer üfleme duvarlarından yapılacaksa yerden 2-3 m mesafeden üfleme yapılır. Havuz mahallinde tribünler bulunuyor ise ayrı bir klima santrali ile besleme yapılmalı; aynı santralden besleme yapılacaksa da ayrı bir zon oluşturulmalıdır. Ortama basamak altlarından veya en arka sıranın üstündeki menfezlerde hava verilebilir. Kışın pencerelere üflenen hava sıcaklığı, 40-50 °C arasında olmalıdır. Emiş mutlaka tavandan, havuz yüzey alanının üstünden yapılmalıdır. Tüm kanallar ve menfezler korozyona dayanıklı malzemeden seçilmelidir. Egzoz kanalları yoğuşmaya karşı izole edilmelidir.

Sisteminin Düzenli Çalışması İçin Gerekenler

Yüzme havuzunun mekanik dairesinde sistemin düzenli çalışabilmesi için pratik olarak alınması gereken önlemleri ve yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.

– Makine dairesinin doğal veya cebri olarak havalandırılmasını sağlamak gerekir. Aksi takdirde cihaz üzerinde yoğuşmalara sebep olur

– Makine dairesinde doğal gider yoksa 50*50*50 cm boyutlarında bir rögar yaparak drenaj pompası ile biriken suları uzaklaştırmak gerekir.

– Makine dairesi tabanı ve yan duvarları seramik veya yüzeyi düzgün bir malzeme ile kaplanması gerekir.

– Topraklama tesisatı yoksa mutlaka yaptırmak gerekir.

– Havuzda kullanılacak kimyasalları alırken, satıcı firmadan bu ilaçların sağlığa uygun olduğunu belirten belgeler, sertifikalar istenmelidir. Özellikle kimyasallar konusunda dikkatli olunması gereklidir.